Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych

Kierownik projektu: Maciej Wróbel

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-24

Streszczenie projektu

Rosnąca częstość występowania chorób społecznych, takich jak cukrzyca i choroby onkologiczne, jak nowotwory, jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym społeczeństwie. Szybka i precyzyjna diagnoza medyczna zwiększa szanse pacjentów na powrót do zdrowia. Urządzenia medyczne muszą zostać poddane kalibracji przed wypuszczeniem na rynek. Głównym celem projektu jest opracowanie optycznych fantomów naśladujących tkanki – ściśle odpowiadających właściwościom rzeczywistych tkanek, które są niezawodne i stabilne w czasie, dla kalibracji optycznych urządzeń diagnostyki medycznej. Łatwo zrozumieć rolę fantomów myśląc o nich jako o wzorcach kalibracyjnych jak odważniki na wadze. Dążymy do opracowania fantomów układu naczyniowego (krążenia) i limfatycznego, zawierających naczynia do transportu płynów. Główne badania koncentrują się na dwóch celach: rozwoju fantomów i rozwoju oprzyrządowania. Projekt podzielony jest na 5 zadań: Projekt i wytworzenie optycznych urządzeń pomiarowych. Charakterystyka próbek tkanek. Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie fantomów tkanek i kanałów przepływowych. Charakterystyka i walidacja fantomów tkanek. Optymalizacja projektów fantomów. Podzadania związane z urządzeniami mają następujące cele: poprawa sygnału w spektrometrze Ramana do zbierania światła z tkanek; udoskonalenie układu pomiaru rozpraszania światła ze sferami integracyjnymi oraz opracowanie systemu pomp do generowania pulsujących przebiegów. Pozwala to naśladować zachowanie płynów, podobnie jak krew lub limfa w tkankach.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.