Opracowanie i charakteryzacja wysokospecjalistycznych optycznych fantomów tkanek biologicznych do wykorzystania w rozwoju i walidacji nowych metod diagnostycznych w onkologii i chorobach społecznych

Identyfikator grantu: PT00928

Kierownik projektu: Maciej Wróbel

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-24

Streszczenie projektu

Rosnąca częstość występowania chorób społecznych, takich jak cukrzyca i choroby onkologiczne, jak nowotwory, jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym społeczeństwie. Szybka i precyzyjna diagnoza medyczna zwiększa szanse pacjentów na powrót do zdrowia. Urządzenia medyczne muszą zostać poddane kalibracji przed wypuszczeniem na rynek. Głównym celem projektu jest opracowanie optycznych fantomów naśladujących tkanki – ściśle odpowiadających właściwościom rzeczywistych tkanek, które są niezawodne i stabilne w czasie, dla kalibracji optycznych urządzeń diagnostyki medycznej. Łatwo zrozumieć rolę fantomów myśląc o nich jako o wzorcach kalibracyjnych jak odważniki na wadze. Dążymy do opracowania fantomów układu naczyniowego (krążenia) i limfatycznego, zawierających naczynia do transportu płynów. Główne badania koncentrują się na dwóch celach: rozwoju fantomów i rozwoju oprzyrządowania. Projekt podzielony jest na 5 zadań: Projekt i wytworzenie optycznych urządzeń pomiarowych. Charakterystyka próbek tkanek. Projektowanie, modelowanie i wytwarzanie fantomów tkanek i kanałów przepływowych. Charakterystyka i walidacja fantomów tkanek. Optymalizacja projektów fantomów. Podzadania związane z urządzeniami mają następujące cele: poprawa sygnału w spektrometrze Ramana do zbierania światła z tkanek; udoskonalenie układu pomiaru rozpraszania światła ze sferami integracyjnymi oraz opracowanie systemu pomp do generowania pulsujących przebiegów. Pozwala to naśladować zachowanie płynów, podobnie jak krew lub limfa w tkankach.

Publikacje

  1. Aneta Lewkowicz, Michalina Chabowska, Martyna Czarnomska, Katarzyna Karpienko, Maciej Wróbel, Patryk Sokołowski, Piotr Bojarski, Krzysztof Woźniewski, Spectroscopic properties of 1, 8-diazafluoren-9-one in rigid media as visualization agent for friction ridge analysis, 7th International Workshop on Advanced Spectroscopy and Optical Materials (VII IWASOM), 2022, 10-07-2022 - 15-07-2022, Gdańsk, Polska 1, (2022) 1
  2. I. Meglinski , A. Bykov , M. Gritsevich, B. Dragoi, N. Pop, J. Kwon, S. N. Fernandes, M. H. Godinho, S.G. Chalkidis, G.C. Vougioukalakis, M.S. Wróbel, K. Karpienko, P. Sokołowski, M. Suplewski, M. Szczerska, P. Jakóbczyk, A. Władziński, T. Novikova, J.C. Ramella-Roman, V. Myndrul , I. Iatsunskyi, R. Viter, M. Bechelany, N. Vuković, J. Radovanović, A. Demić, D. Inđin , M. Szczerska, M. Gnyba, A Roadmap for Light Interaction with Biophotonic Surfaces and Their Diverse Applications, Journal of Optics 1, (2023) 1
  3. Aneta Lewkowicz, Magdalena Kasprzak, Krzysztof Woźniewski, Martyna Czarnomska, Emilia Gruszczyńska, Katarzyna Karpienko, Maciej Wróbel, Michalina Chabowska, Piotr Bojarski, A novel approach for Analysis of Friction Ridge Prints on standard and thermal paper, Journal of Law and the Biosciences 1, (2023) 1
  4. Patryk Sokołowski, Kacper Cierpiak, Małgorzata Szczerska, Maciej Wróbel, Aneta Łuczkiewicz, Sylwia Fudala-Książek, Paweł Wityk, Optical method supported by machine learning for dynamics of CRP concentrations changes in biological matrix samples , Journal of Biophotonics 1, (2023) 1
  5. Maciej J. Głowacki, Katarzyna Karpienko, Maciej S. Wróbel, Karol Szczodrowski, Chiara Giosuè, Maria Letizia Ruello, Robert Bogdanowicz, Mattia Pierpaoli, From ashes to porous hierarchical nanocarbon electrode: upcycling secondary waste materials through self-catalytic chemical vapour deposition, Sustainable Materials and Technologies 1, (2023) 1


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.