Symulacyjne badanie wpływu współczynników hydromechanicznych na wybrane składowe ruchu statku

Identyfikator grantu: PT00926

Kierownik projektu: Przemysław Krata

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-01-18

Streszczenie projektu

Wydajnym obliczeniowo sposobem matematycznego modelowania ruchów statku jest posługiwanie się układem sprzeżonych równań różniczkowych, w których właściwości obiektu opisywane są zbiorem współczynników. Wśród nich wyróżniamy współczynniki hydrodynamiczne, których wartości liczbowe estymowane są różnymi metodami, w tym za pomocą formuł półempirycznych, CFD, czy badań modelowych. Współczynniki te mają kluczowy wpływ na uzyskiwane wyniki symulacji ruchów statku w ujęciu ilościowym.
Na etapie projektowania statku dąży się do uzyskania jego jak najbardziej korzystnych cech z punktu widzenia potrzeb użytkownika. Do bardzo ważnych oczekiwań użytkownika należą: bezpieczeństwo i komfort, zaś obie te cechy związane są z ruchami oscylacyjnymi statku na sfalowanym morzu. Wobec tego w pełni uzasadnione jest badanie wpływu współczynników hydrodynamicznych na ruchy statku, aby wykorzystać tę wiedzę w procesie projektowania statku w kontekście doboru jego parametrów, który będzie sprzyjał żegludze bezpiecznej i komfortowej. Wnioskowany grant obliczeniowy pozwoli na wstępne badania w zakresie oceny wpływu współczynników hydrodynamicznych na wybrane składowe ruchu statku. Ponadto planowany jest jako badania wstępne, które mają umożliwić złożenie wniosku o zewnętrzny grant badawczy obejmujący również badania modelowe.

Publikacje

  1. Krata Przemysław, Hinz Tomasz, DSA-inspired assessment of autonomous ships stability during turning maneuver, 18th International Ship Stability Workshop 18th, (2022) 235-242
  2. Jakub Montewka, Przemysaw Krata, Tomasz Hinz, Mateusz Gil, and Krzysztof Wróbel, Probabilistic Model Estimating the Expected Maximum Roll Angle for a Vessel in the Turn, The 32nd European Safety and Reliability Conference 32th, (2022) 113-119
  3. Przemyslaw Krata, Tomasz Hinz, Zbigniew Szozda, Spencer Dugan, Development of a neural network based decision support tool providing operational guidance on ship stability, 3rd International Conference of Maritime Science & Technology Our Sea 2023 Safety, Innovation, Resilience 3, (2023) 1-10


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.