Grant/Projek zakończony

Opracowanie i testy narzędzia wyznaczania map zasięgu powodzi na podstawie ciągów czasowych zdjęć satelitarnych SAR

Identyfikator grantu: PT00921

Kierownik projektu: Tomasz Berezowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-12-16

Data zakończenia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Sensory satelitarne SAR pozwalają na ciągłą obserwację Ziemi w dzień i w nocy i do pewnego stopnia niezależnie od pogody i stopnia zachmurzenia, co czyni je niezwykle przydatnymi w przypadku mapowania zasięgu powodzi. Dane SAR są trudniejsze w interpretacji niż zwykłe zdjęcia satelitarne, dlatego stosuje się różne metody z zakresu przetwarzania obrazów, celem wyodrębnienia konkretnej informacji. W ramach projektu udoskonalono istniejącą metodę wyznaczania map zasięgu powodzi, korzystającej z serii czasowych zdjęć SAR oraz danych z wodowskazów. Metoda ta wykonuje progowanie, gdzie optymalny próg wyznaczany jest na podstawie korelacji odczytów z wodowskazu z ilością zalanych pikseli na przestrzeni całej serii czasowej. Wykorzystywana jest seria czasowa w wybranej polaryzacji. Udoskonalenie algorytmu to wprowadzenie przetwarzania danych z dwóch polaryzacji jednocześnie, przy użyciu klasyfikacji nienadzorowanej algorytmem k-średnich. Zaimplementowano obie metody w ramach rozwijanego pakietu oprogramowania.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.