Modelowanie ruchów statku w sześciu stopniach swobody

Kierownik projektu: Tomasz Hinz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-12-03

Streszczenie projektu

Celem merytorycznym projektu obliczeniowego jest przeprowadzenie symulacyjnych badań ruchu statku w sześciu stopniach swobody, poddanego wymuszeniom zewnętrznym od falowania morskiego. Zmienne charakterystyczne wpływające na odpowiedź statku są liczne i obejmują; wyporność statku, położenie środka masy, wartości momentów bezwładności względem głównych osi statku, prędkość statku, nastawę steru, kąt natarcia fali, spektrum falowania wraz z jego parametrami obejmującymi wysokość znaczącą fali i okres modalny fali. Kombinacja wymienionych zmiennych, która pozwala na pokrycie realistycznego zakresu warunków eksploatacyjnych statku morskiego, skutkuje koniecznością wykonania numerycznych symulacji ruchu dla bardzo wielu przypadków. Co więcej, nieregularny charakter falowania morskiego opisywany widmem falowania, a nie pojedynczą fala monochromatyczną, powoduje konieczność przeprowadzania symulacji zapewniających statystyczną istotność wyników. Osiągane jest to poprzez odpowiednio długi czas ekspozycji statku na falowanie nieregularne w przypadku symulacji żeglugi stałym kursem (typowo czas 3 godzin w warunkach rzeczywistych) lub poprzez wielokrotne powtarzanie symulacji manewru zwrotu statku dla różnych realizacji falowania o tych samych parametrach statystycznych, jednak o odmiennych przesunięciach fazowych.

Oczekiwanym efektem badań jest zgromadzenie danych do analizy pozwalającej na ocenę trajektorii statku podczas manewru unikania zderzenia z innym obiektem, przy jednoczesnym zapisie amplitud kołysania bocznego i przyspieszeń, będących podstawą oceny bezpieczeństwa statecznościowego statku.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.