Grant/Projek zakończony

Niezdrenowane rozciąganie trójosiowe w piasku jako 3D dwufazowe kontinuum Cosseratów z ułatwioną lokalizacją

Identyfikator grantu: PT00909

Kierownik projektu: Katarzyna Staszewska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-10-26

Data zakończenia: 2024-01-23

Streszczenie projektu

Znacząco różne stany ustalone mogą zostać osiągnięte w przypadku ściskania i rozciągania trójosiowego. Pomimo tej samej gęstości próbki zachowują się odpowiednio jak zagęszczone i luźne. Taka pozorna anizotropia stanu krytycznego może zostać odtworzona przez model metody elementów skończonych umożliwiający lokalizację odkształceń. Model konstytutywny Cosseratów dla piasku został rozszerzony do 3D i zaimplementowany w programie w postaci elementu użytkownika dla ośrodków dwufazowych. Konieczne okazało się wykorzystanie nieliniowości geometrycznej. Eksperymentalnie obserwowane różnice w stanie krytycznym mogą być teraz symulowane. Przestrzennie skorelowane, losowe pole wskaźnika porowatości pozwala na zainicjowanie pasm ścinania.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.