Grant/Projek zakończony

Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła

Identyfikator grantu: PT00903

Kierownik projektu: Sebastian Bielski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-09-23

Data zakończenia: 2024-01-16

Streszczenie projektu

Mimo że wymienniki ciepła stosowane są już od wielu dekad, ze względu na coraz to większe wymagania dotyczące oszczędności energii, wciąż poszukuje się sposobów na zwiększenie ich efektywności, czego dowodem jest spora liczba publikacji dotyczących przepływu ciepła w wymiennikach. Zadaniem tego projektu jest przeprowadzenie numerycznych symulacji mających na celu zbadanie wpływu liczby rurek oraz obecności przegrody na efektywność płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła. Zaproponowanych zostanie kilka geometrii, spośród których na podstawie uzyskanych rezultatów wybrana zostanie optymalna. Obliczenia wykonane zostaną w ANSYS Fluent.

Publikacje

  1. Janusz Olender, Wykorzystanie środowiska ANSYS do modelowania wymiennika ciepła, Politechnika Gdańska 1, (2022) 86


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.