Przepięcia atmosferyczne indukowane w elektronicznych systemach statków powietrznych

Kierownik projektu: Kamil Filik

Politechnika Rzeszowska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rzeszów

Data otwarcia: 2021-07-07

Streszczenie projektu

Badania w obszarze zjawisk związanych z oddziaływaniem wyładowań atmosferycznych na urządzenia elektryczne i elektroniczne prowadzone są od wielu lat. Dotyczą przede wszystkim następstw od pojedynczych udarów piorunowych, które częściej obserwowane są w obiektach naziemnych. Ten charakter wyładowań różni się od tego obserwowanego w chmurach i pomiędzy nimi, gdzie rozpatrywane są częściej udary wielokrotne oraz wielokrotne impulsy typu burst. Wraz z rozwojem transportu lotniczego i kosmicznego wzrasta potrzeba prowadzenia prac badawczych dotyczących efektów pośrednich obserwowanych w instalacjach pokładowych statków powietrznych i kosmicznych. Związane jest to szczególnie ze zmianą technologii produkcji płatowców, gdzie wprowadzenie coraz większej ilości elementów z materiałów kompozytowych pogarsza właściwości ekranowania wnętrza statków przed wnikaniem pola elektromagnetycznego.
Celowość i aktualność podjętej tematyki badawczej w obszarze ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń podkładowych statków powietrznych potwierdza rosnące zapotrzebowanie na badania komputerowe i eksperymentalne oraz rozwiązania dotyczące zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń w obecności zaburzeń pochodzenia atmosferycznego.
Celem badań jest przeprowadzenie analizy przebiegów przejściowych, jakie w wyniku przepływu prądu w kanale wyładowania atmosferycznego oraz wskutek propagacji impulsu elektromagnetycznego LEMP pojawiają się w wieloprzewodowych wiązkach kablowych statków powietrznych.← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.