Grant/Projek zakończony

Analiza konstrukcji stalowych

Identyfikator grantu: PT00893

Kierownik projektu: Wojciech Migda

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-07-05

Data zakończenia: 2024-03-01

Streszczenie projektu

Planowane badania numeryczne polegają na analizie w zakresie krytycznym oraz postkrytycznym blachownic o zróżnicowanej geometrii i zróżnicowanym obciążeniu. Badania mają posłużyć do zbadania obciążenia przy którym dla danej geometrii następuje utrata stateczności oraz zbadania postaci utraty stateczności.
Dodatkowo planowane jest obciążenie dynamiczne blachownic oraz konstrukcji drewnianych i określenie nośności granicznej na obciążenia dynamiczne (w tym trzęsienia ziemi) - w tym celu ma zostać wykorzystany program LS-dyna.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.