Analiza dynamicznych parametrów przegród wykonanych z materiałów naturalnych oraz materiałów z recyklingu

Kierownik projektu: Jarosław Florczuk

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-07-01

Streszczenie projektu

W projekcie zostanie przedstawiona obszerna numeryczna analiza parametrów dynamicznych przegród wykonanych z dostępnych materiałów naturalnych oraz materiałów z recyklingu. Podstawą do wyznaczenia parametrów dynamicznych będzie niestacjonarna symulacja pracy przegród w warunkach letnich oraz zimowych. Nieustalony proces przepływu ciepła przez przegrodę zostanie odtworzony za pomocą symulacji numerycznych w programie ABAQUS. Wyniki analiz niestacjonarnych pozwolą na ocenę możliwości wykorzystania materiałów naturalnych oraz pochodzących z recyklingu do konstruowania przegród w budynkach energooszczędnych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.