Rozwinięcia asymptotyczne dla wysoko- oscylujących zagadnień

Kierownik projektu: Rafał Perczyński

Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-05-25

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy rozwinięć asymptotycznych wysoko oscylujących równań różniczkowych czasowych, w tym równań mających zastosowanie w fizyce kwantowej, np. równanie Schrödingera, równanie Kleina- Gordona, równanie Diraca. Wysoko oscylujące równania różniczkowe często są bardzo trudne do numerycznej aproksymacji z tego względu, że do wyznaczenia ich przybliżonego rozwiązania należy wziąć ekstremalnie mały krok czasowy. W swojej pracy naukowej chcę zbadać, kiedy rozwiązanie takich równań można przedstawić w postaci szeregu asymptotycznego, wyznaczyć gotowe formuły na współczynniki szeregu, a także określić jaki jest błąd metody. Wyniki naukowe zostały osiągnięte i spisane w manuskrypcie, do wysłania pracy potrzebne jest przeprowadzenie symulacji numerycznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.