Małe turbiny wiatrowe VAWT i HAWT (WT) do zastosowań komunalnych o niskim poziomie hałasu

Kierownik projektu: Shivangi Sachar

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-05-14

Streszczenie projektu

Projekt (doktorat) dotyczy badania związku między generowaniem hałasu a produkcją energii w laboratorium WT IMP-PAN; korelacji między symulacją a wynikami eksperymentalnymi; oceny metod sterowania przepływem w celu redukcji hałasu; badania zastosowania nowych materiałów w celu zminimalizowania odkształcenia wirnika i efektu interakcji z płytami prowadzącymi stojana.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.