Badania kwantowochemiczne neurotransmiterów

Kierownik projektu: Iwona Dąbkowska

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-04-26

Streszczenie projektu

Neuroprzekaźniki to związki chemiczne przenoszące sygnały w układzie nerwowym, jak również z neuronów do komórek mięśniowych oraz gruczołowych. Służą do zamiany sygnału elektrycznego na sygnał chemiczny. Ten punkt styku fizyki (przepływ ładunku elektrycznego) z chemią (cząsteczki neurotransmitera) oraz biologią (reakcja fenotypu) jest podmiotem tych badań. Przeprowadzone zostaną obliczenia kwantowochemiczne wybranych neuromediatorów (GABA, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetylocholina) w celu opisu ich optymalnych geometrii, tautomerii prototropowej, przestrzeni konformacyjnej oraz jej zmian pod wpływem nadmiarowego ładunku. Symulacje przeprowadzone zostaną z użyciem komercyjnie dostępnych pakietów: Gaussian, Gamess.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.