Ładowanie kwantowych baterii z pomocą zmiennego pola zewnętrznego

Kierownik projektu: Paweł Horodecki

Realizatorzy:

  • Ricard Ravell Rodriguez
  • Paweł Mazurek
  • Borhan Ahmadi

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-03-16

Streszczenie projektu

Celem projektu jest analiza optymalnego ładowania baterii kwantowych z pomocą układu kwantowej ładowarki, która pobiera energię z pola klasycznego. Zamierzamy rozważać sytuacje, w których przynajmniej jeden z układów jest kwantowym oscylatorem. Oryginalna metoda Giovanettiego i współpracowników [1] stanowiąca inspirację dla niniejszych badań nie rozważa optymalizacji profilu czasowego pola - zawiera stałe sprzężenie z klasycznym zewnętrznym polem elektrycznym. Obraz ten nie uwzględnia efektów włączania i wyłączania i nie pozwala na wykorzystanie kształtu jako dodatkowego stopnia swobody. W niniejszych badaniach pragniemy zoptymalizować kształt pola oraz ergotropię i czas ładowania są parametrami. Uzyskane numeryczne rezultaty planujemy skonfrontować z analitycznymi ograniczeniami od góry na parametry ładowania [2].

[ 1] Donato Farina, Gian Marcello Andolina, Andrea Mari, Marco Polini, and Vittorio Giovannetti , ,,Charger-mediated energy transfer for quantum batteries: An open-system approach", Phys. Rev. B 99, 035421 (2019).

[2] Luis Pedro García-Pintos, Alioscia Hamma, Adolfo del Campo, ,,Fluctuations in stored work bound the charging power of quantum batteries", Phys. Rev. Lett. 125, 040601 (2020)← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.