Fale nieliniowe 5. rzędu

Identyfikator grantu: PT00869

Kierownik projektu: Witold Cieślikiewicz

Realizatorzy:

  • Laura Grzonka

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2021-02-17

Streszczenie projektu

Celem pracy jest (i) opracowanie techniki obliczeń kinematyki fal wodnych w ujęciu nieliniowym, ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia średniego poziomu wody, oraz (ii) uogólnienie metody obliczeń transportu masowego indukowanego ruchem falowym na fale nieliniowe 5. rzędu.
Pole prędkości wody poddanej falowaniu będzie obliczane metodą Fentona (1985). Wyniki w ten sposób otrzymywane są dokładne, lecz odwzorowują jedynie fale regularne, podczas gdy w przyrodzie występują nieregularne ciągi fal. W celu ich zbadania zostanie wykorzystane podejście stochastyczne. Położenie nacisku na otoczenie swobodnej powierzchni, gdzie jest skumulowana największa energia fal, pozwoli na zwiększenie znaczenia tych badań w zastosowaniach.
Opisane badania naukowe będą miały duże znaczenie poznawcze, jak również szereg zastosowań w inżynierii morskiej poprzez możliwość obliczania obciążeń falowych konstrukcji pełnomorskich i przybrzeżnych oraz w modelowaniu hydrodynamiki morza, w tym mieszania turbulentnego.

Publikacje

  1. Laura Grzonka, Nieliniowa teoria fal wodnych, Młodzi dla Fahrenheita -, (2021) -
  2. Laura Grzonka and Witold Cieślikiewicz, Mass transport induced by nonlinear surface gravity waves, EGU General Assembly -, (2023) -
  3. Laura Grzonka, Witold Cieślikiewicz, Mass transport induced by nonlinear surface gravity waves, European Geosciences Union General Assembly -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.