Podatności multipolowe relatywistycznych jonów jednoelektronowych

Identyfikator grantu: PT00868

Kierownik projektu: Radosław Szmytkowski

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-17

Streszczenie projektu

W odpowiedzi na zewnętrzne zaburzenie elektryczne lub magnetyczne, w układach atomowych dochodzi do zmian rozkładów przestrzennych ładunków i prądów. Ilościowo zmiany te można charakteryzować m.in. poprzez indukowane elektromagnetyczne momenty multipolowe, a te z kolei - za pomocą współczynników noszących nazwę podatności elektromagnetycznych układu. Celem projektu jest wyznaczenie multipolowych statycznych podatności bezpośrednich i krzyżowych dla relatywistycznych jonów jednoelektronowych w wybranych stanach wzbudzonych. Obliczenia zostaną wykonane przy użyciu rozwinięcia sturmowskiego funkcji Greena dla operatora Diraca-Coulomba, z wykorzystaniem zarówno metod analitycznych, jak i numerycznych.

Publikacje

  1. Radosław Szmytkowski, Zero-range potentials for Dirac particles: Bound-state problems, Annals of Physics 444, (2022) 168974/1-27


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.