Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane

Identyfikator grantu: PT00865

Kierownik projektu: Maciej Demianowicz

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-05

Streszczenie projektu

Podprzestrzenie prawdziwie wielocząstkowo splątane (ang. genuinely entangled subspaces, GES) to podprzestrzenie, które składają się tylko z czystych stanów prawdziwie wielocząstkowo splątanych (ang. genuinely multiparty entangled, GME). Są naturalnym uogólnieniem donrze znanych w literaturze podprzestrzeni całkowicie splątanych. Splątane podprzestrzenie są ważnym narzędziem kwantowej teorii informacji, ponieważ prowadzą one bezpośrednio do konstrukcji mieszanych stanów splątanych, które w przypadku GES-ów są stanami GME. Co więcej, okazały się również przydatne np. w obszarze kwantowej korekcji błędów. W przedłożonym projekcie będziemy starać się bliżej zbadać strukturę GES-ów pod względem jakościowym i ilościowym oraz zastanowić się nad ich dalszą praktyczną użytecznością. Wykorzystane zostaną do tego metody numeryczne i analityczne.

Publikacje

  1. M. Demianowicz, G. Rajchel-Mieldzioć, and R. Augusiak, Simple sufficient condition for subspace to be completely or genuinely entangled', New J. Phys. 23, (2021) 103016
  2. Maciej Demianowicz, Negative result about the construction of genuinely entangled subspaces from unextendible product bases, Phys. Rev. A 106, (2022) 012442
  3. Maciej Demianowicz, Universal construction of genuinely entangled subspaces of any size, Quantum 6, (2022) 854
  4. Maciej Demianowicz, Kajetan Vogtt, Remigiusz Augusiak, Completely entangled subspaces of entanglement depth k, arXiv arXiv:2312.08474, (2023) (10 pages)


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.