Wpływ deformacji podłoża gruntowego na wytężenie wybranych elementów zabytkowych budowli sakralnych

Identyfikator grantu: PT00862

Kierownik projektu: Tomasz Majewski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-02-02

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje symulacje numeryczne oraz analizę wytężenia wybranych elementów konstrukcyjnych zabytkowych obiektów murowanych. Wykonane symulacje wykorzystane zostaną do opracowania rozprawy doktorskiej oraz do publikacji w czasopismach naukowo-technicznych. Celem rozprawy/projektu jest modelowanie i analiza elementów konstrukcji murowych w złożonym stanie naprężenia przy zastosowaniu nieliniowych praw konstytutywnych materiałów (cegły i zaprawy) z uwzględnieniem efektów II rzędu (wpływu deformacji na wartość wytężenia). W ramach planowanych do wykonania symulacji założono obliczenia dla murowanych ścian i filarów oraz fundamentów budynków sakralnych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.