Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym

Identyfikator grantu: PT00859

Kierownik projektu: Daria Ossowska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-01-20

Streszczenie projektu

W ramach projektu ocenione będą dane neuroobrazowe pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pacjenci z ostrym udarem niedokrwienym u których zastosowano leczenie trombolityczne, często narażeni są na różne skutki uboczne w tym również krwawienia do mózgu. Głównym celem projektu jest identyfikacja prospektywna pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym, u których wzrasta ryzyko wystąpienia krwawienia wewnątrzczaszkowego, po zastosowaniu leczenie trombolitycznego oraz identyfikacja czynników predykcyjnych związanych z efektywnością leczenia trombolitycznego. W tym celu przeprowadzamy analizę wieloczynnikową obejmującą dane kliniczne, neurobrazowe oraz biomarkery z krwi.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.