Wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami hydromechanicznymi kompozytowych stateczników windsurfingowych

Kierownik projektu: Hanna Pruszko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-01-15

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu wyznaczenie zależności pomiędzy właściwościami mechanicznymi a hydromechanicznymi stateczników windsurfingowych wykonanych z materiałów kompozytowych. Podczas żeglugi ciśnienie płynu oddziaływującego na statecznik jest na tyle znaczące, że powoduje to jego deformację. Zmiana kształtu obejmuje ugięcie i skręt, co skutkuje lokalną zmianą kąta natarcia płata. W konsekwencji zmieniają się również jego właściwości hydromechaniczne - siła nośna oraz siła oporu. Celem projektu jest wyznaczenie właściwości mechanicznych, określenie stopnia deformacji konstrukcji oraz scharakteryzowanie wpływu odkształceń na siły generowane przez statecznik. Aby to wyznaczyć wykonane muszą być silnie sprzężone obliczenia przepływowo-wytrzymałościowe.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.