Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców

Kierownik projektu: Hanna Pruszko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-01-15

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu wyznaczenie wpływu nowoczesnego napędu twin-crp-pod na sprawność napędową dużych dwuśrubowych statków do przewozu kontenerów. Interakcje między kadłubem statku, śrubami napędowymi oraz gondolami azipodów będą wyznaczane przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów. Obliczenia posłużą do optymalizacji położenia azipodów tak aby zwiększyć sprawność napędową układu. Ponadto zostanie dokonane porównanie oporu całkowitego oraz sprawności napędowej układu napędowego twin-crp-pod z konwencjonalnym jednośrubowym układem napędowym. Obliczenia pozwolą również na wyznaczenie błędu skali, którymi obarczone są badania modelowe statków, ponieważ wyniki uzyskane przy pomocy różnych metod zostaną zestawione ze sobą, a obliczenia numeryczne będą wykonane w skali rzeczywistej.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.