Grant/Projek zakończony

Wyznaczenie sprawności napędowej układu twin-crp-pod dla ultra-dużych kontenerowców

Identyfikator grantu: PT00856

Kierownik projektu: Hanna Pruszko

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-01-15

Data zakończenia: 2024-02-20

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu wyznaczenie wpływu nowoczesnego napędu twin-crp-pod na sprawność napędową dużych dwuśrubowych statków do przewozu kontenerów. Interakcje między kadłubem statku, śrubami napędowymi oraz gondolami azipodów będą wyznaczane przy wykorzystaniu numerycznej mechaniki płynów. Obliczenia posłużą do optymalizacji położenia azipodów tak aby zwiększyć sprawność napędową układu. Ponadto zostanie dokonane porównanie oporu całkowitego oraz sprawności napędowej układu napędowego twin-crp-pod z konwencjonalnym jednośrubowym układem napędowym. Obliczenia pozwolą również na wyznaczenie błędu skali, którymi obarczone są badania modelowe statków, ponieważ wyniki uzyskane przy pomocy różnych metod zostaną zestawione ze sobą, a obliczenia numeryczne będą wykonane w skali rzeczywistej.

Publikacje

  1. Hanna Pruszko, Maciej Reichel, Krzysztof Czerski, Marek Necel, Julia Schmale, Sören Brüns, Modelling ship contra-rotating propellers - confronting virtual disc model with direct propeller computation, Numerical Towing Tank Symposium -, (2022) 124-129
  2. Hanna Pruszko, Maciej Reichel , Krzysztof Czerski and Marek Necel, NUMERICAL OPTIMISATION OF POD PROPELLER REVOLUTION FOR A CONTAINER SHIP WITH A HYBRID TWIN-CRP-POD PROPULSION SYSTEM, Konferncja International Symposium on Hydrodynamics in Ship Design Safety, Manoeuvring and Operation May 24 – 26, 2023 Sopot, Hotel Eureka, Poland -, (2023) 1-6
  3. Hanna Pruszko, Maciej Reichel , Krzysztof Czerski , Marek Necel, Julia Schmale and Sören Brüns, Scale effect in the self-propulsion prediction for Ultra Large Container Ship with contra-rotating propellers , X International Conference on Computational Methods in Marine Engineering MARINE 2023 10, (2023) 1-14
  4. Hanna Pruszko, Maciej Reichel, Krzysztof Czerski, Marek Necel and Sören Brüns , Comparison of the propulsive efficiency for the Ultra Large Container Ship: single screw, twin screw and podded contra - rotating propulsion system, 25th Numerical Towing Tank Symposium (NuTTS) 15-17 October 2023 – Ericeira, Portugal 25, (2023) 1-6


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.