Modelowanie wymiany ciepła i pędu w maszynach przepływowych z wykorzystaniem techniki thermal FSI

Kierownik projektu: Marcin Froissart

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-12-16

Streszczenie projektu

W październiku 2020 roku rozpocząłem studia doktorskie na kierunku Inżynieria Mechaniczna w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Moim promotorem został dr hab. inż. Tomasz Ochrymiuk z Zakładu Konwersji Energii IMP PAN.
Tematem mojej pracy doktorskiej jest modelowanie elementów turbiny gazowej przy pomocy techniki Thermal FSI, która pozwala na uwzględnienie sprzężeń pomiędzy obliczeniami wytrzymałościowymi, przepływowymi i cieplnymi.
Szczególną uwagę planuję poświęcić komorze spalania oraz turbinowemu stopniowi wysokoprężnemu.
Aby osiągnąć zamierzone cele, potrzebuję dostępu do trzech programów naukowo-inżynierskich. Siemens NX będzie pomocny przy definiowaniu skomplikowanych geometrii elementów turbiny. Pakiet Ansys pozwoli na obliczenia mechaniczne oraz cieplno-przepływowe tychże elementów z wykorzystaniem metody Thermal FSI. MATLAB natomiast będzie przydatny do analizy dużej ilości danych oraz tworzenia wykresów trójwymiarowych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.