Badania numeryczne rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem propagacji fal sprężystych

Identyfikator grantu: PT00849

Kierownik projektu: Magdalena Rucka

Realizatorzy:

  • Erwin Wojtczak
  • Magdalena Knak
  • Adam Ścięgaj

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-12-11

Streszczenie projektu

Celem projektu są symulacje numeryczne propagacji fal sprężystych w elementach betonowych ukierunkowane na zagadnienia wykrywania uszkodzeń betonu w skali mikro na wczesnym etapie degradacji. Symulacje mają pomóc w wyjaśnieniu mechanizmów propagacji i rozpraszania fal sprężystych oraz ich interakcji z mikro- i makro-pęknięciami w elementach betonowych poddanych monotonicznemu obciążeniu quasi-statycznemu. Zbadany zostanie wpływ mezostruktury betonu na rozpraszanie fal sprężystych, a także związki między mikro- i makro-pęknięciami a charakterystykami propagujących fal akustycznych i ultradźwiękowych na poziomie kruszywa.

Publikacje

  1. Knak, M.; Wojtczak, E.; Rucka, M., Non-Destructive Diagnostics of Concrete Beams Strengthened with Steel Plates Using Modal Analysis and Wavelet Transform, Materials 14, (2021) 3014
  2. Ścięgaj, A., Wojtczak, E., & Rucka, M., The effect of external load on ultrasonic wave attenuation in steel bars under bending stresses, ULTRASONICS 124, (2022) 106748


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.