Modelowanie molekularne potencjału antyoksydacyjnego naturalnych polifenoli

Kierownik projektu: Maciej Spiegel

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Wydział Farmaceutyczny

Wrocław

Data otwarcia: 2020-12-01

Streszczenie projektu

Oksydacja białek, lipidów i cukrów w organizmie powiązana jest z następującymi zaburzeniami w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Zanieczyszczenia środowiska, takie jak dym tytoniowy czy spaliny samochodowe, stanowią główne źródło reaktywnych form tlenu, azotu i siarki odpowiadających za zjawisko biologicznej oksydacji. Liczne badania naukowe wykazują korelacje między ekspozycją na te związki, a zwiększonym ryzykiem nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych i układowych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze (Droge W., Free radicals in the physiological control of cell function. Physiol Rev 2002;82(1):47-95; Davies KJA. Oxidative stress, antioxidant defenses, and damage removal, repair, and replacement systems, IUBMB Life 2000;50(4-5):279-89). Komórki posiadają naturalne bariery antyoksydacyjne, jednak nie zawsze są one wystarczające. Okazuje się, że dieta bogata w produkty roślinne jest w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego, bowiem surowce te bogate są w związki polifenolowe. Zaliczyć do nich można przede wszystkim fenolokwasy, flawonoidy i antocyjany, których najistotniejszym elementem funkcyjnym są liczne grupy hydroksylowe połączone z układem aromatycznym. Taka kombinacja umożliwia zmiatanie rodników poprzez przekazanie atomów wodoru lub elektronów (Rice-Evans CA, Miller NJ, Paganga G. Structure-antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Radic Biol Med {Internet} 1996;20(7):933-56). Oprócz bezpośredniego działania, naturalne polifenole wykazują również możliwość modulacji niektórych enzymów w komórce, odpowiedzialnych za atenuację reaktywnych form tlenu, azotu i siarki (Weinbrenner T, Fitó M, Torre R de la, et al. Olive Oils High in Phenolic Compounds Modulate Oxidative/Antioxidative Status in Men. J Nutr [Internet] 2004;134(9):2314-21)ok. Modelowanie molekularne ich potencjału antyoksydacyjnego stanowi istotną ścieżkę rozwoju wiedzy o żywieniu pozwalając zrozumieć, jak również odróżnić związki bardziej aktywne od tych mniejszych - a tym samym istotniejsze biologicznie, od tych mniej istotnych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.