Drgania wirujących elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych

Kierownik projektu: Grzegorz Stachyra

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2020-11-27

Streszczenie projektu

W projekcie prowadzone są badania numeryczne drgań elementów kompozytowych z uwzględnieniem obciążeń aerodynamicznych. Symulacje numeryczne prowadzone są za pomocą metody elementów skończonych - pełnej analizy podwójnie sprzężonej FSI opartej na metodzie dynamicznej siatki. Uzyskane wyniki dostarczą szczegółowych informacji na temat deformacji wirującego elementu kompozytowego spowodowanych oddziaływaniem opływu powietrza, drgań łopaty oraz ruchu obrotowego unoszenia. Wygenerowane wyniki posłużą do opracowań artykułów naukowych oraz będą wykorzystane w dysertacji.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.