Grant/Projek zakończony

Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych

Identyfikator grantu: PT00844

Kierownik projektu: Jerzy Warmiński

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2020-11-17

Data zakończenia: 2024-02-27

Streszczenie projektu

W projekcie prowadzone są badania numeryczne złożonych układów mechanicznych lub elektro-mechanicznych opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi lub cząstkowymi. Poprzez zmianę wybranych parametrów strukturalnych wyznaczone zostaną charakterystyki rezonansowe, punkty bifurkacji i rodzaj bifurkacji badanych układów oraz ścieżki przejścia do drgań chaotycznych. W celu redukcji drgań zastosowane będą nieliniowe algorytmy sterowania lub zoptymalizowane parametry struktury w celu odzyskiwania energii z drgań mechanicznych.

Publikacje

  1. Jaros law Latalski, Marcin Kowalczuk, Jerzy Warminski, Nonlinear electro-elastic dynamics of a hub–cantilever bimorph rotor structure, International Journal of Mechanical Sciences 1, (2022) 1-29
  2. Matteo Brunetti, Andrzej Mitura, Francesco Romeo, Jerzy Warmiński, Nonlinear dynamics of bistable composite cantilever shells: An experimental and modelling study , Journal of Sound and Vibration 526, (2022) 1-22
  3. Simona Doneva, Large amplitude thermo-elastic vibration of plates and beams, rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny 1, (2023) 1-136
  4. Piotr Gierlak, Jerzy Warmiński, Analysis of Bifurcation Vibrations of an Industrial Robot Arm System with Joints Compliance, Applied Sciences 13, (2023) 1-17


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.