Drgania nieliniowe, bifurkacje i chaos układów nieliniowych - sterowanie drganiami oraz odzyskiwanie energii z drgań mechanicznych

Kierownik projektu: Jerzy Warmiński

Politechnika Lubelska

Wydział Mechaniczny

Lublin

Data otwarcia: 2020-11-17

Streszczenie projektu

W projekcie prowadzone są badania numeryczne złożonych układów mechanicznych lub elektro-mechanicznych opisanych nieliniowymi równaniami różniczkowymi zwyczajnymi lub cząstkowymi. Poprzez zmianę wybranych parametrów strukturalnych wyznaczone zostaną charakterystyki rezonansowe, punkty bifurkacji i rodzaj bifurkacji badanych układów oraz ścieżki przejścia do drgań chaotycznych. W celu redukcji drgań zastosowane będą nieliniowe algorytmy sterowania lub zoptymalizowane parametry struktury w celu odzyskiwania energii z drgań mechanicznych.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.