Numeryczne analizy stanów granicznych nośności konstrukcji stalowych

Identyfikator grantu: PT00840

Kierownik projektu: Paweł Pieczka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-10-19

Streszczenie projektu

Tematem badań numerycznych będą problemy stateczności konstrukcji inżynierskich wykonanych z elementów stalowych. Obliczenia MES będą wykonywane dla konstrukcji inżynierskich, dla których istotnym problemem jest stateczność konstrukcji. Przeprowadzone zostaną liniowe analizy stateczności, liniowe analizy statyczne oraz nieliniowe geometrycznie i materiałowo analizy statyczne. Badane będą modele z imperfekcjami zalecanymi w normach. Głównym celem badań będzie wyznaczenie nieliniowych ścieżek równowagi obciążenia w funkcji przemieszczenia konstrukcji, obciążeń granicznych i krytycznych. Wyniki tych analiz będą porównane z obowiązującymi normami.

Publikacje

  1. Pieczka P., Iwicki P., Axial capacity of steel built-up battened columns, PROCEEDINGS OF THE XIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON METAL STRUCTURES (ICMS2021), POZNAŃ, POLAND, 16-18 JUNE 2021, Taylor & Francis, Routledge 1, (2021) 442-448
  2. Pieczka P., Iwicki P., Numerical analysis on axial capacity of steel built-up battened columns, Archives of Civil Engineering 68, (2022) 665 - 677


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.