Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA

Identyfikator grantu: PT00834

Kierownik projektu: Michał Michałowski

Realizatorzy:

  • Monika Migdałek

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Biologicznych

Wrocław

Data otwarcia: 2020-08-12

Streszczenie projektu

W ciągu ostatnich lat dokonał się znaczny postęp w dziedzinie badań struktury GABAAR: w 2014 pojawiła się pierwsza struktura krystalograficzna, a choć na przestrzeni kolejnych lat ukazywały się kolejne, dopiero w 2019 roku uzyskana została struktura heteromeryczna o wysokiej rozdzielczości pokrywając całość ECD i TMD. Umożliwiło to skierowanie badań receptora w stronę bardziej złożonych i specyficznych analiz jego struktury, szczególnie za pomocą technik obliczeniowych. W warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych, receptor może ulegać modulacji przez poziom pH. Molekularne mechanizmy tego procesu były już badane, jednak do tej pory nie powstała spójna teoria kompleksowo opisująca to zjawisko. W ramach projektu chcę przedstawić schemat molekularnych interakcji odpowiadających za wpływ protonów na funkcję białka. Co ciekawe, bakteryjny kanał jonowy GLIC z rodziny pLGIC jest bezpośrednio aktywowany przez niskie pH. Wyniki moich badań posłużą więc również do analizy komparatywnej tych dwóch białek homologicznych. Wyniki obliczeniowe będą walidowane poprzez eksperymenty elektrofizjologiczne prowadzone w Samodzielnej Pracowni Badań Układu Nerwowego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Będą one elementem realizacji grantów NCN 2018/29/N/NZ1/02834 oraz 2020/36/T/NZ1/00466.

Publikacje

  1. Estera Płużek, Molekularne mechanizmy procesu aktywacji receptora GABA, praca magisterska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział biologii i hodowli zwierząt -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.