Symulacja układów pasywnych dla pasm 5G

Kierownik projektu: Michał Mrozowski

Realizatorzy:

  • Krzysztof Babicki

Data otwarcia: 2020-07-22

Streszczenie projektu

Projekt wykonywany będzie w ramach magisterskiej pracy dyplomowej realizowanej w ramach projektu badawczego EDISOn (FNP - Team Tech). Projekt wymaga wykorzystania oprogramowania symulacyjnego (FEKO oraz HFSS) pozwalającego na wykonanie szczegółowych symulacji, optymalizacji oraz analizy różnego typu układów pasywnych, układów wielo-wrotowych oraz anten dla pasm częstotliwości 5 GHz w celu określenia ich parametrów pracy. Ponadto oprogramowanie wykorzystane zostanie w celu porównania możliwości obliczeniowych w zakresie wybranych parametrów symulacyjnych (np. czas symulacji, pamięć). Do obliczeń symulacyjnych wykorzystywana będzie metoda FEM.

Publikacje

  1. Krzysztof Babicki, Mikrofalowe układy pasywne i anteny dla systemów 5G, Publikacja w formie pracy dyplomowej -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.