Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych chłodzonych olejem

Kierownik projektu: Bartłomiej Będkowski

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

Katowice

Data otwarcia: 2020-07-01

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy rozwoju metod obliczeniowych wirujących maszyn elektrycznych, a dokładniej metod obliczeń cieplnych. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie szeregu prac związanych z analizą stanów cieplnych wirujących maszyn elektrycznych z różnego rodzaju układami chłodzenia, w tym z chłodzeniem natryskowym (olejowym). Kierownik prac przewiduje realizację projektu, którego tematyka wpisuje się w rozwój dyscypliny naukowej "inżynieria mechaniczna" przez okres około 40 miesięcy i którego wyniki mają na celu rozwój zawodowy i zdobycie materiałów niezbędnych w przyszłości do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
W ramach prac przewiduje się wykorzystanie pakietów oprogramowania, które umożliwia zaawansowane obliczenia numeryczne związane z przepływem masy i energii. Prace obejmują opracowanie różnego rodzaju modeli do obliczeń cieplnych wirujących maszyn elektrycznych i przeprowadzenie na nich szeregu symulacji numerycznych, które będą weryfikowane/kalibrowane w oparciu o badania laboratoryjne na rzeczywistych modelach. Jednym z głównych problemów badawczych do rozwiązania jest wykorzystanie modelowania przepływów wielofazowych, które jest niezbędne do analizy układów chłodzenia wirujących maszyn elektrycznych z tzw. chłodzeniem natryskowym.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.