Analizy profili mikrobioty

Identyfikator grantu: PT00828

Kierownik projektu: Agnieszka Kaczmarczyk-Ziemba

Uniwersytet Gdański

Wydział Biologii

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-06-15

Streszczenie projektu

Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest wgląd w strukturę kompleksów mikroorganizmów związanych z wybranymi gatunkami bezkręgowców (głównie owadami). W wyniku analiz otrzymywane są profile mikrobioty wraz z informacją o pozycji taksonomicznej zidentyfikowanych mikroorganizmów. Dane wynikowe mogą być następnie analizowane statystycznie. Tym samym możliwe jest szacowanie wpływu wybranych czynników (np. stadium rozwojowego, pozycji taksonomicznej gospodarza, typu zasiedlanej niszy) na kształtowanie podobieństw i różnic w zidentyfikowanych profilach.


Publikacje

  1. Kaczmarczyk-Ziemba A., Kucharczyk H., Kucharczyk M., Kucharska K., Integrative Insight into Relationships between Florivorous Thrips Haplothrips leucanthemi and H. niger (Insecta, Thysanoptera) , Insects 13(3), (2022) 279
  2. Szewczyk A., Andres-Mach M., Zagaja M., Kaczmarczyk-Ziemba A., Maj M., Szala-Rycaj J., The Effect of a Diet Enriched with Jerusalem artichoke, Inulin, and Fluoxetine on Cognitive Functions, Neurogenesis, and the Composition of the Intestinal Microbiota in Mice, Current Issues in Molecular Biology 45(3), (2023) 2561-2579


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.