Modelowanie rozpadu cząsteczek w wyniku oddziaływania z fotonami (VUV) i jonami

Kierownik projektu: Ewa Erdmann

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-04-28

Streszczenie projektu

Mimo znaczącego postępu naukowego, zarówno w rozwoju metod eksperymentalnych jak i teoretycznych, doświadczenia dotyczące rozpadu układów molekularnych są nadal trudne do interpretacji ze względu na wiele stopni swobody zawartych w dynamice tych reakcji i w związku z tym mnogość możliwych kanałów. Istnieje więc potrzeba tworzenia uniwersalnych i wydajnych numerycznie implementacji i ich zastosowania do prostych modeli zderzeniowych. Wówczas możliwe będzie dojście do realistycznych przypuszczeń dla bardziej złożonych układów. Istotą projektu jest zbadanie w jaki sposób energia dostarczona do układu, rozdzielana pomiędzy dostępne stopnie swobody, wpływa na proces fragmentacji. Kolejnym celem jest przetestowanie zaproponowanej metodologii i ocena jej stosowalności do opisu rozpadu co raz to większych układów.
Realizacja celów badawczych projektu nastąpi przez optymalizację punktów krytycznych na krzywych energii potencjalnej prowadzących do rozpadu cząsteczki oraz symulacji dynamiki molekularnej. Oba zadania zostaną zrealizowane przy pomocy metod zaimplementowanych w pakiecie Gaussian. Ponadto, jako alternatywa do dynamiki molekularnej "ab initio" zostaną przeprowadzone symulacje Monte Carlo z wykorzystaniem nadal rozwijanej metody Microcanonical Metropolis Monte Carlo. W wyniku wyboru entropii jako czynnika determinującego prawdopodobieństwa rozpadu oczekuje się miarodajnych rezultatów w znacząco mniejszym czasie obliczeniowym niż wymaganym do obliczeń dynamiki molekularnej "ab initio".

Publikacje

  1. Ewa Erdmann, Nestor F. Aguirre, Suvasthika Indrajith, Jacopo Chiarinelli, Alicja Domaracka, Patrick Rousseau, Bernd A. Huber, Paola Bolognesi, Robert Richter, Lorenzo Avaldi, Sergio Diaz-Tendero, Manuel Alcami and Marta Łabuda, A general approach to study molecular fragmentation and energy redistribution after an ionizing event, Physical Chemistry Chemical Physics 23, (2020) 1859-1867
  2. Ewa Erdmann, Nestor F. Aguirre, Suvasthika Indrajith, Jacopo Chiarinelli, Alicja Domaracka, Patrick Rousseau, Bernd A. Huber, Paola Bolognesi, Robert Richter, Lorenzo Avaldi, Sergio Diaz-Tendero, Manuel Alcami and Marta Łabuda, A general approach to study molecular fragmentation and energy redistribution after an ionizing event, Physical Chemistry Chemical Physics 23, (2021) 1859-1867


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.