Modelowanie oddziaływań między składnikami cieczy stawowej

Kierownik projektu: Piotr Bełdowski

Realizatorzy:

  • Adam Gadomski
  • Alina Sionkowska
  • Maciej Przybyłek
  • Natalia Kruszewska
  • Damian Ledziński
  • Krzysztof Domino
  • Piotr Cysewski
  • Piotr Sionkowski
  • Anna Tuwalska

Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Bydgoszcz

Data otwarcia: 2020-04-16

Streszczenie projektu

Zagadnienie tarcia i smarowania układu chrząstki stawowej jest bardzo złożonym problemem, który można rozpatrywać na kilku poziomach i reżimach jej funkcjonowania. Wynika on z tego, że choć ciecz smarująca składa się w większości w wody to pozostałe jej składniki nadają jej właściwości smarujące wielokrotnie przewyższające te wykorzystywane w przemysłowych maszynach. Zagadnieniem badanym w tym projekcie są supramolekularne struktury występujące w mazi. Chodzi tu głównie o układy kwasu hialuronowego, fosfolipidów i białek w środowisku wodnym.
Wykorzystując modele pełno-atomowe jak i gruboziarniste zamierzam badać jak wybrane związki łączą się ze sobą, tj jaki charakter mają wiązania występujące między nimi. Kolejnym krokiem będzie parametryzacja wybranych struktur do reprezentacji gruboziarnistej, gdzie badane będą ich właściwości nierównowagowe, wynikające z tarcia występującego podczas ruchu.

Publikacje

  1. PIOTR BEŁDOWSKI, PIOTR WEBER, ADAM GADOMSKI, KRZYSZTOF DOMINO, ROHIT PRASAD, Interaction of albumin with chondroitin sulphate IV and VI, a molecular docking study, The 16th International Conference "Dynamical Systems – Theory and Applications" -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.