Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni

Identyfikator grantu: PT00816

Kierownik projektu: Jacek Szkopek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-04-07

Streszczenie projektu

Elektrostatyczne mięśnie stanowią nową grupę siłowników z grupy sztucznych mięśni, konstruowanych na potrzeby robotyki. Stanowią one trudny obiekt analiz ze względu na połączenie cienkiego polipropylenu jako głównego budulca z przyciąganiem elektrostatycznym wynikającym z elektrod umieszczonych na ww. materiale. Dotychczasowe osiągnięcia środowiska naukowego głównie dokumentowały zachowanie fizycznych obiektów będących pierwszymi prototypami. Ponad to, nieliczne prace zawierały próby symulacyjne, gdzie w modelu suwakowe łączenie się elektrod/ramion siłownika oparto na mechanice zginanej belki.

Powyższe argumenty skłaniają do przeprowadzenia prac symulacyjnych na właściwych modelach siłowników opartych o właściwości membran, w celu prawidłowej analizy dynamicznej nowego rodzaju siłowników. Budowa prawidłowego modelu pozwoli na przeanalizowanie pojedynczych ogniw i wyróżnienie grupy z najlepszym potencjałem do dalszych zastosowań, m.in. złożonych struktur.

Do symulacji mięśni planuje się wykorzystanie programu Abaqus, który umożliwia przeprowadzenie ww. czynności (pierwsze testy zostały wykonane w wersji studenckiej, która niestety posiada zbyt wiele ograniczeń). Co ważniejsze, środowisko to umożliwia pisanie własnych skryptów w Pythonie, co stanowi istotny czynnik w kontekście sił elektrostatycznych, które dzięki tej funkcji będą mogły zostać wprowadzone w nieograniczony sposób przez użytkownika.

Publikacje

  1. Jacek Szkopek, Grzegorz Redlarski, Arkadiusz Żak, Electrostatic Zipping Actuators—Analysis of the Pull-In Effect Depending on the Geometry Parameters, ENERGIES 14, (2021) 13


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.