Numeryczne metody symplektyczne dla równania Kleina-Gordona

Kierownik projektu: Karolina Kropielnicka

Realizatorzy:

  • Karolina Lademann

Uniwersytet Gdański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-04-01

Streszczenie projektu

W projekcie wyprowadzamy metody numeryczne 4-go rzędu dla równania Kleina-Gordona, które jest jednym z głównych równań mechaniki kwantowej. Jest to liniowe równanie różniczkowe cząstkowe typu falowego. Opracowane przez nas metody są optymalne dla zagadnień, w których masa cząsteczki jest wysoko oscylująca. Zaletą wyprowadzonych przez nas metod jest ich stabilność, niski koszt obliczeniowy oraz łatwość implementacji. Ze względu na zapotrzebowanie w fizyce, badamy możliwości rozszerzania opracowanych przez nas metod z jednego wymiaru przestrzennego do wielu wymiarów przestrzennych.

Publikacje

  1. Marissa Condon, Karolina Kropielnicka, Karolina Lademann, Rafał Perczyński, ASYMPTOTIC NUMERICAL SOLVER FOR THE LINEAR KLEIN-GORDON EQUATION WITH SPACE- AND TIME-DEPENDENT MASS., Applied Mathematics Letters 115, (2021) 106935


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.