Grant/Projek zakończony

Modele MES konstrukcji stalowych z uwzględnieniem współpracy poszycia z blach trapezowych z konstrukcją nośną

Identyfikator grantu: PT00805

Kierownik projektu: Natalia Korcz-Konkol

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-28

Data zakończenia: 2024-02-26

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy zagadnienia współpracy poszycia z konstrukcją nośną obiektów stalowych (np. hal). Analizowany jest przypadek poszycia z blach trapezowych, które tworzą rodzaj przepony i pracują, przenosząc nie tylko obciążenia prostopadłe do swojej płaszczyzny (praca płytowa), ale również obciążenia równoległe (praca tarczowa). Obliczenia wykonane w programie Abaqus mają na celu m.in. określenie wpływu na nośność/podatność wyżej opisanych przepon takich parametrów jak np. schemat rozmieszczenia łączników, czy też próbę określenia udziału blachy trapezowej w przenoszeniu obciążeń.

Publikacje

  1. Natalia Korcz-Konkol, Piotr Iwicki, Corrugated Sheeting as a Member of a Shear Panel Under Repeated Load—Experimental Test, Materials 13(18), (2020) 4032
  2. Natalia Korcz-Konkol, Piotr Iwicki, Truss imperfections in the design of bar and diaphragm bracing systems, Journal of Constructional Steel Research 206, (2023) 107936
  3. Natalia Korcz-Konkol, Piotr Iwicki, Simplifications of the numerical model in the design of bar and diaphragm bracing systems, Lightweight Structures in Civil Engineering XXIX, (2023) -
  4. Natalia Korcz-Konkol, Stiffness of the diaphragms made of trapezoidal sheeting used as roof braces, rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -, (2023) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.