Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem

Kierownik projektu: Oskar Szulc

Realizatorzy:

  • Piotr Doerffer
  • Paweł Flaszyński
  • Michał Krzysztof Piotrowicz
  • Filip Wasilczuk
  • Nishchay Tiwari

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-06

Streszczenie projektu

Celem badań numerycznych jest zastosowanie pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem (takich jak np.: blaszkowe, prętowe i fluidalne generatory wirów oraz perforowane ściany) w celu poprawy charakterystyk aerodynamicznych lub aero-akustycznych opływanych konstrukcji. W polu zainteresowania leżą zarówno badania podstawowe w kanałach, jak i profile lotnicze, łopaty wirnika śmigłowca, czy turbiny wiatrowej. Rozpatrywany będzie szeroki zakres liczb Macha, od przepływów nieściśliwych, poprzez poddźwiękowe, do transonicznych, które cechują się obecnością fali uderzeniowej i oderwania. Istotnym aspektem jest uzupełnienie analiz o charakterystyki aero-akustyczne, niezbędne z punktu widzenia oceny emisji hałasu towarzyszącej aplikacji nowatorskich metod sterowania. Przedstawione badania pomogą w odpowiedzi na istotne z punktu widzenia aplikacyjnego pytanie: czy ograniczaniu emisji hałasu będzie towarzyszył istotny wzrost oporów ruchu (i vice versa)?

Publikacje

  1. O. Szulc, P. Doerffer, P. Flaszynski, T. Suresh, Numerical modelling of shock wave-boundary layer interaction control by passive wall ventilation, Computers & Fluids 200, (2020) 1-21
  2. Patrick Grothe, Pawel Flaszynski, Ryszard Szwaba, Michal Piotrowicz, Piotr Kaczynski, et al., WP-3 Internal Flows-Compressors, Chapter In book: Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction, Springer 1, (2021) 229-296
  3. Anna Petersen, Piotr Doerffer, Pawel Flaszynski, Ryszard Szwaba, Michal Piotrowicz, Piotr Kaczynski et al., WP-4 Internal Flows-Turbine, Chapter In book: Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction, Springer 1, (2021) 297-346


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.