Modelowanie zachowania układów mięśniowo-szkieletowych

Kierownik projektu: Wiktoria Wojnicz

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-06

Streszczenie projektu

Zakres grantu obejmuje opracowanie modeli matematycznych oraz modeli numerycznych wybranych składowych układu mięśniowo-szkieletowego człowieka: kończyny górnej, kończyny dolnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Przewiduje się rozwijanie numerycznych modeli z zastosowaniem metody elementów skończonych oraz dynamiki układów wielomasowych (multibody dynamics). Planowane jest także rozwijanie modeli urządzeń rehabilitacyjnych, które można by było zastosować do do kinezyterapii kończyny górnych i kończyn dolnych.

Publikacje

  1. Cuadra C., Wojnicz W., Kozinc Z., Latash M.L., Perceptual and Motor Effects of Muscle Co-activation in a Force Production Task, Neuroscience 437, (2020) 34-44
  2. Zagrodny B., Wojnicz W., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Could thermal imaging supplement surface electromyography measurements for skeletal muscles?, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement 1557-9662, (2020) 1-10
  3. Wojnicz W., Wittbrodt E., Mechaniczne Metody Badań Materiałów , Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1, (2020) 1 - 168


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.