Obliczanie przekrojów czynnych na jonizacje oraz rozproszenie sprężyste elektronów na wybranych cząsteczkach w szerokim zakresie energii

Kierownik projektu: Paweł Możejko

Realizatorzy:

  • Bożena Żywicka

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-04

Streszczenie projektu

W ramach projektu badane są oddziaływania nisko- i średnio- energetycznych elektronów z cząsteczkami o znaczeniu biologicznym, astrobiologicznym i astrochemicznym i technologicznym.

W obliczeniach przekrojów na jonizacje wykorzystywana jest metoda BEB z parametrami wejściowymi wygenerowanymi przy wykorzystaniu pakietu GAUSSIAN. Przekroje na rozproszenie sprężyste obliczone w przybliżeniu metody atomów niezależnych (IAM). Uzyskane wyniki są danymi komplementarnymi do równolegle wyznaczanych eksperymentalnie całkowitych przekrojów czynnych przy użyciu elektrostatycznego spektrometru elektronów w Laboratorium Fizyki Zderzeń Elektronowych KFAMiO WFTiMS (Politechnika Gdańska).

Publikacje

  1. Bożena Żywicka, Paweł Możejko, Electron-impact ionization cross section calculations for 5-chloropyridine and 5-bromopyridine molecules, Journal of Physics Conference Series 1412, (2020) 152076
  2. Paweł Możejko, Electron-impact ionization cross section calculations for selected ribonucleosides, Journal of Physics Conference Series 1412, (2020) 152002
  3. Bożena Żywicka, Paweł Możejko, Cross sections calculations for electron scattering from rhodanine and cyanoacetic acid, Publ. Astron. Obs. Belgrade 99, (2020) 67 - 70


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.