Modelowanie przedniej ściany jamy brzusznej człowieka

Kierownik projektu: Izabela Lubowiecka

Realizatorzy:

  • Mateusz Troka

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-01-31

Streszczenie projektu

Celem planowanych badań jest rozwiązanie problemów optymalnego doboru implantu, orientacji jego położenia w jamie brzusznej, wyboru typu łączników i ich rozmieszczenia oraz optymalizacja właściwości mechanicznych implantu. Do osiągnięcia tego celu konieczne są odpowiednie modele implantu i ściany brzucha człowieka.
Aby zrealizować zadanie badawcze, zespół dokona identyfikacji, czyli rozpoznania parametrów mechanicznych ściany brzucha u żywych ludzi. Zastosowane zostaną nowoczesne, bezinwazyjne metody pomiaru deformacji w czasie rzeczywistym oraz zaawansowane obliczenia numeryczne. Zdefiniowane zostaną matematyczne modele układu implant-ściana brzucha, uwzględniające odpowiednią współpracę implantu z powłoką brzuszną. Geometria i właściwości mechaniczne powłoki brzusznej człowieka zostaną zidentyfikowane na podstawie pomiaru jej przemieszczeń wywołanych znanym ciśnieniem wewnątrzbrzusznym u pacjentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poddanych dializie otrzewnowej.
Na podstawie opracowanych modeli i pozyskanych danych przeprowadzony zostanie złożony proces spersonalizowanej optymalizacji zorientowany na komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Uwzględnione zostaną indywidualne cechy danej osoby, jak również naturalna różnorodność tkanek biologicznych (podejście probabilistyczne). Odpowiednia szybkość procesu obliczeniowego będzie osiągnięta m.in. poprzez zastosowanie algorytmów uczących się (sieci neuronowych) lub odpowiednich modeli matematycznych, tzw. meta-modeli. W obliczeniach uwzględnione zostaną aspekty losowe związane z nieregularnością tkanek i niedokładnością połączeń chirurgicznych.

Publikacje

  1. Bartosz Borzeszkowski , Thang X. Duong , Roger A. Sauer , and Izabela Lubowiecka, Isogeometric Shell FE Analysis of the Human Abdominal Wall, Innovations in Biomedical Engineering. AAB 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1223. Springer; Gzik M., Paszenda Z., Pietka E., Tkacz E., Milewski K. (eds) 1223, (2020) .
  2. Izabela Lubowiecka, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Szepietowska, Czesław Szymczak, Maciej Śmietański, In vivo performance of intraperitoneal onlay mesh after ventral hernia repair, Clinical Mechanics/ Elsevier 78, (2020) 105076


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.