Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)

Kierownik projektu: Marek Augustyniak

Realizatorzy:

  • Michał Drężek

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-01-10

Streszczenie projektu

Projekt polega na rozwijaniu i walidacji procedur szacowania poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz poziomu wibracji podłóg i ścian w konstrukcjach pływających - głównie statkach i jachtach metalowych. Jego rdzeniem jest zaproponowana przez M.Augustyniaka analogia między równaniami transportu energii cieplnej (prawo Newtona i Fouriera) a mechanizmem przekazywania energii wibroakustycznej między dyskretnymi elementami konstrukcji (panelami, żebrami, wnękami akustycznymi). Od strony przygotowania modeli, zasadnicze znaczenie ma sprawne narzędzie generujące siatkę elementów skończonych, stąd projekt przewiduje użycie HyperWorks / HyperMesh. Obliczenia zasadnicze wymagają solvera ANSYS, ze względu na ergonomię pisania skryptów (przy czym konieczna jest m.in. implementacja współczynników wymiany, wyznaczanie połączeń między podzespołami, składanie wyników uzyskiwanych dla różnych pasm częstotliwości).

Publikacje

  1. Michał Drężek, Opracowanie numerycznej metodyki szacowania poziomu wibracji i hałasu na jachcie, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Gdańska -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.