Rachunek nie-newtonowski w zastosowaniach interdyscyplinarnych

Identyfikator grantu: PT00790

Kierownik projektu: Marek Czachor

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-01-27

Streszczenie projektu

Rachunek nie-newtonowski polega na przedefiniowaniu podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, mnożenie, dzielenie, odejmowanie) i wynikających z nich struktur analizy i algebry (pochodna, całka, operacje macierzowe?). Tak przedefiniowany formalizm znalazł zastosowania w analizie fraktalnej, analizie sygnału, psychofizyce, a ostatnio również w kosmologii i mechanice kwantowej. W szczególności, istnieją uzasadnione podejrzenia, iż problemy ciemnej energii i ciemnej materii mogą mieć związek z nie-newtonowskim opisem praw przyrody, co zostało opisane przeze mnie w serii publikacji. Celem projektu jest doprowadzenie do konfrontacji między teorią a eksperymentem.

Publikacje

  1. Marek Czachor, Arithmetic loophole in Bell's theorem: An overlooked threat for entangled-state quantum cryptography , Acta Physica Polonica A 139, (2021) ?
  2. Marek Czachor, Arithmetic loophole in Bell's theorem: An overlooked threat to entangled-state quantum cryptography, Acta Physica Polonica A 139, (2021) 70-83
  3. Marek Czachor, Kamil Nalikowski, Faking quantum probabilities: Beyond Bell's theorem and Tsirelson bounds, arXiv.org[Quantum Physics] arXiv:2105.12728, (2021) 1-28
  4. M. Czachor, K. Nalikowski, Imitating quantum probabilities: Beyond Bell's theorem and Tsirelson bounds, Foundations of Science 28, (2022) ?
  5. Marek Czachor, Cosmic-time quantum mechanics and the passage-of-time problem, Universe 9, (2023) 188-188+32
  6. Marek Czachor, Contra Bellum: Bell's theorem as a confusion of languages, Acta Physica Polonica A 143, (2023) S158-S170


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.