Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe

Kierownik projektu: Romuald Rządkowski

Realizatorzy:

  • Krzysztof Dominiczak

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-12-13

Streszczenie projektu

Projekt badawczy ma na celu zaprojektowanie, wyprodukowanie i wdrożenie w wybranym obiekcie przemysłowym (przepompownia gazu) innowacyjnej turbiny parowej o mocy 1 MW dopasowanej do parametrów pary produkowanej w kotle utylizacyjnym obiegu gazowo-parowego wykorzystującym ciepło odpadowe z turbiny gazowej. Ciepło zawarte w parze wylotowej z turbiny parowej posłuży do generacji chłodu w celu schładzania gazu w procesie sprężania przedmiotowej przepompowni. W obiekcie przemysłowym (przepompownia gazu) zostaną przeprowadzone eksperymenty testujące pracę turbiny dla rożnych parametrów pracy. Turbiny spełniającej te wszystkie warunki nie ma obecnie na rynku, stąd wynika konieczność jej zaprojektowania. Proponowana turbina będzie o wysokiej sprawności i żywotności. O sprawności będzie decydował układ przepływowy turbiny złożony z łopatek kierowniczych, wirnikowych o profilach i kształtach (nie występujących w rozwiązaniach standardowych) zoptymalizowanych specjalnie do warunków pracy przy wykorzystaniu zaawansowanych programów numerycznych mechaniki płynów zorientowanych na zastosowania turbinowe. Temu celowi będą też służyć uszczelnienia turbinowe typu plaster miodu (ang, honey comb), przeniesione po raz pierwszy do turbin parowych małej mocy z doświadczeń turbin gazowych i silników lotniczych. O żywotności maszyny decydować będzie geometria łopatek wirnikowych, kierowniczych, wirnika i korpusu oraz parametry pary dla rożnych warunków pracy, co zostanie poparte analizą przepływową i dynamiczną całego projektowanego zespołu turbinowego. Dużą rolę w żywotności i sprawności będą miały innowacyjne konstrukcje łożysk. O niezawodności eksploatacji turbiny będzie decydował opracowany projekcie innowacyjny system diagnostyki wibracyjnej i cieplno-przepływowej dedykowany projektowanej jednostce.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.