Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu

Kierownik projektu: Marcin Burdziński

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-12-13

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy analizy zjawiska przyczepności betonu do prętów zbrojeniowych z uwzględnieniem wybranych czynników, które wpływają na to zjawisko (m.in. wpływ zastosowanego betonu, parametry związane z zastosowanym materiałem i geometrią elementów wzmacniających, warunki skrępowania elementu konstrukcyjnego, itd.). Analizy będą prowadzone w celu wynaczynienia i weryfikacji podstawowych parametrów przyczepności ? tj. zależność naprężenia przyczepności ? poślizg oraz ustalenia wpływu przyczepności na zagadnienia inżynierskie związane z nośnością i użytkowaniem konstrukcji wykonanych z betonu.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.