Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji

Kierownik projektu: Agnieszka Tomaszewska

Realizatorzy:

  • Milena Drozdowska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-10-30

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy eksperymentalnej analizy modalnej konstrukcji budowlanych mającej na celu wnioskowanie o ich stanie technicznym. Planuje się rozwinięcie podejścia losowego, w którym pomierzone wielkości będą zmiennymi losowymi. Postawione zadania wiążą się z badaniami terenowymi, laboratoryjnymi oraz numerycznymi. Wykonywanie obróbki danych pomiarowych wymaga dostępu do programu analitycznego, a budowa modeli numerycznych obiektów ? do programu, w którym zaimplementowano Metodę Elementów Skończonych. Realizacji projektu będzie się wiązała z pracą nad rozprawą doktorską w ramach Szkoły Doktorskiej PG.

Publikacje

  1. Tomaszewska A., Szafrański M., Study on applicability of two modal identification techniques in irrelevant cases, Archives of Civil and Mechanical Engineering 13, (2020) 1 - 11
  2. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szafrański M., Material Parameters Identification of Historic Lighthouse Based on Operational Modal Analysis, Materials 13, (2020) 3814 -
  3. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szymczak C., Vibration-Based Investigation of a Historic Bell Tower to Understand the Occurrence of Damage, International Journal of Architectural Heritage xx, (2020) 1-13
  4. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szymczak C., Vibration-Based Investigation of a Historic Bell Tower to Understand the Occurrence of Damage, International Journal of Architectural Heritage preprint, (2021) 1-13


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.