Analizy struktur z czujnikami światłowodowymi typu FBG

Kierownik projektu: Magdalena Mieloszyk

Realizatorzy:

  • Isyna Izzal Muna
  • Torkan Shafighfard

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-09-15

Streszczenie projektu

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie obliczeń elementów wykonanych z materiałów izotropowych (np. materiały polimerowe) oraz ortotropowych (materiał kompozytowy o osnowie polimerowej i wzmocnieniu włóknami szklanymi lub węglowymi) pod obciążeniami statycznymi (np. siła skupiona), dynamicznymi (np. drgania własne konstrukcji) oraz termicznymi. Wyniki uzyskane z obliczeń numerycznych zostaną porównane z wynikami z badań eksperymentalnych. Podczas badań eksperymentalnych do pomiarów zmian odkształceń i temperatury wykorzystane zostaną głównie czujniki światłowodowe typu FBG (z ang. fibre Bragg grating). Obliczenia numeryczne zostaną wykorzystane do określenia miejsc zamocowania czujników, zmian odkształceń/ temperatury podczas procesów wbudowywania czujników oraz podczas obciążania gotowego elementu. Pozwoli to na określenie wpływu czujników światłowodowych typu FBG wbudowanych w konstrukcję na jej trwałość.

Publikacje

  1. Mieloszyk M., Majewska K., Andrearczyk A., Influence of Temperature on Additive Manufacturing Polymer Structure with Embedded Fibre Bragg Grating Sensors, European Workshop on Structural Health Monitoring. EWSHM 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham. 128, (2021) 1-8
  2. Mieloszyk, M., Andrearczyk, A., Majewska, K., Additive manufacturing method application for manufacturing polymeric structure with embedded fiber Bragg grating sensor, Proc. of Health Monitoring of Structural and Biological Systems IX. International Society for Optics and Photonics. 11381, (2020) 113812M (1-7)
  3. Shafighfard Torkan, Mieloszyk Magdalena, Model of the Temperature Influence on Additively Manufactured Carbon Fibre Reinforced Polymer Samples with Embedded Fibre Bragg Grating Sensors, Materials 1, (2022) 1-12
  4. Muna Isyna Izzal, Mieloszyk Magdalena, Temperature Influence on Additive Manufactured Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites, Materials 14, (2021) 1-17
  5. Mieloszyk Magdalena, Andrearczyk Artur, Majewska Katarzyna, Influence of fiber Bragg grating sensor embedded into additive manufactured polymeric structure durability, SPIE Health Monitoring of Structural and Biological Systems XV 11593, (2021) 115930W
  6. Mieloszyk Magdalena, Majewska Katarzyna, Andrearczyk Artur, Influence of Temperature on Additive Manufacturing Polymer Structure with Embedded Fibre Bragg Grating Sensors, Lecture Notes in Civil Engineering, vol 128. 128, (2021) 679-686


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.