Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi

Kierownik projektu: Jan Schönhofer

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-09-18

Streszczenie projektu

Cel realizacji: Przygotowanie modelu hydrodynamicznego Zatoki Puckiej w oparciu o oprogramowanie Delft3D pracującego w trybie operacyjnym. Docelowo opracowany model służyć będzie obliczaniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zrzucanych do Zatoki. Realizacja zadania przewidywana jest na okres 2-3 lata.
Planowane efekty naukowe: Weryfikacja wyników pomiarami w naturze pozwoli ocenić na ile użyte formuły wiernie odwzorowują hydrodynamikę badanego obszaru. Modelowanie numeryczne pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy transportu/mieszania zachodzące w Zatoce Puckiej.
Planowane efekty praktyczne: Operacyjny model hydrodynamiki Zatoki Puckiej może służyć jako "dawca" warunków brzegowych dla lokalnych modeli o większej rozdzielczości, które są używane do symulacji falowania, prądów i transportu osadów w pobliżu wrażliwych odcinków brzegów (np. brzegi erozyjne, klifowe) oraz budowli hydrotechnicznych (kolektory wód opadowych, kolektory ściekowe, mariny).

Publikacje

  1. Dudkowska A., Boruń A., Malicki J., Schönhofer J., Gic-Grusza G., Rip currents in the non-tidal surf zone with sandbars: numerical analysis versus field measurements, Oceanologia 62, 3, (2020) 291-308
  2. Ostrowski R., Schönhofer J., Stella M., Grave A., Babakov A., Chubarenko B., South Baltic rip currents detected by a field survey, BALTICA 33, 1, (2020) 11-20
  3. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Schönhfer J., Malicki J., Marcinkowski T., Szefler K.,, Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki, Inżynieria Morska i Geotechnika 1, (2020) 6-15
  4. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Schönhfer J., Malicki J., Marcinkowski T., Szefler K.,, Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki, Inżynieria Morska i Geotechnika 1, (2020) 6-15


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.