Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton

Kierownik projektu: Paweł Czarnul

Realizatorzy:

  • Paweł Perłakowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-09-11

Streszczenie projektu

Projekt wykorzystuje framework SnuCL do uproszczenia i ułatwienia przeprowadzania obliczeń w heterogenicznym klastrze komputerowym za pomocą języka OpenCL. Jego zadaniem jest ukrycie przed programistą obecności wielu węzłów, zamiast tego tworząc środowisko jednej maszyny wyposażonej w wiele urządzeń obliczeniowych. Wnioskodawca rozwinął framework do architektury klient-serwer, pozwalając na dodanie usług obliczeniowych. Usługi te mogą zostać udostępnione klientom takim jak Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. W ten sposób aplikacja stworzona w Unity 3D na potrzeby LZWP może zlecić wykonanie dodatkowych obliczeń, które są zbyt złożone lub operują na zbyt dużych danych, by zdążyły wykonać się na sprzęcie obecnym w Laboratorium w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Celem projektu jest zbadanie potencjalnych zysków wydajności w przypadku wykorzystania dodatkowego klastra obliczeniowego dla potrzeb LZWP oraz pomiar opóźnienia obliczeń (latency). Jeśli będzie to możliwe, planuje się wykorzystać zarówno CPU jak i akceleratory (GPU), gdyż framework wspiera oba typy urządzeń jednakowo dobrze.

Wykorzystanie zasobów Trytona będzie polegało głównie na przeprowadzeniu szeregu testów wydajnościowych na różnej ilości maszyn i różnych rozmiarów danych wejściowych. Aplikacja testująca wygeneruje sobie odpowiednio duże dane wejściowe. Obliczenia same w sobie nie są bardzo złożone lub długotrwałe, ale mają za zadanie sprawdzić, czy taka koncepcja wykorzystania Trytona przyniesie zysk. Może okazać się, że opóźnienia sieciowe w transferze danych są zbyt duże, żeby rozproszenie obliczeń mogło przynieść zyski. Aplikacja testująca jest planowana w taki sposób, żeby mogła działać w systemie kolejkowym - testowana będzie tylko wydajność serwera.

Wyniki i wnioski z projektu zostaną opublikowane w pracy magisterskiej.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.