Grant/Projek zakończony

Badania numeryczne nad termodynamiką nierównowagową biomolekuł

Identyfikator grantu: PT00761

Kierownik projektu: Piotr Weber

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-08-23

Data zakończenia: 2024-02-27

Streszczenie projektu

Układy biologiczne są z punktu widzenia termodynamiki układami otwartymi i nierównowagowymi, w których zachodzą przemiany biochemiczne. Istnienie tych układów w stanie dalekim od równowagi termodynamicznej przejawia się tym, że istnieją bodźce termodynamiczne oraz związane z nimi przepływy. W układach biologicznych, prawie regułą jest to, że relacje pomiędzy tymi przepływami i bodźcami są nieliniowe. Nieliniowość tych relacji z jednej strony stanowi niewątpliwą trudność w opisie obserwowanych zjawisk, ale z drugiej decyduje o ich różnorodności. Badanie relacji pomiędzy bodźcami i przepływami na gruncie modeli numerycznych oraz rozważań teoretycznych ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia działania żywych organizmów na wszystkich poziomach ich wewnętrznej organizacji. Organizacja ta ma charakter hierarchiczny a jeden z najniższych poziomów tworzony jest przez makrocząsteczki biologiczne. Ich dynamikę opisać można przy użyciu kilku różnych formalizmów teoretycznych stosowanych w fizyce statystycznej. Przedmiotem niniejszego projektu są numeryczne badania dynamiki wybranych białek oraz tworzenie na tej podstawie modeli statystycznych ich działania wraz z opisem termodynamicznym, który wykracza poza standardowe przybliżenia stosowane w stanach bliskich równowagi.

Publikacje

  1. Piotr Weber, Interaction of mucin with glycosaminoglycans in water environment, 16-th Dynamical Systems Theory and Applications -, (2021) -
  2. Piotr Weber, Interaction of mucin with glycosaminoglycans in water environment, Proceedings in Mathematics & Statistics -, (2021) -


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.