Grant/Projek zakończony

Poprawa efektywności i bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń

Identyfikator grantu: PT00745

Kierownik projektu: Kamil Szewerda

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Data otwarcia: 2019-06-18

Data zakończenia: 2024-01-16

Streszczenie projektu

W ramach projektu przeprowadzone zostaną numeryczne obliczenia CFD, w oparciu o które opracowane będą elementy innowacyjnych systemów wentylacji w podziemnych zakładach górniczych.
Projekt obejmuje zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na trasach transportowych w kopalniach węgla kamiennego ze szczególnym uwzględnieniem geotechniki, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społeczno-ekonomicznego i długoterminowego zarządzania. Zaawansowana analiza ryzyka oraz modelowanie fizyczne i numeryczne zostaną zastosowane do opracowania programów restrukturyzacji ze szczególnym naciskiem na techniczną rentowność, rozwój odnawialnych źródeł energii i infrastrukturę energetyczną. Wyniki analiz poparte wiedzą ekspercką, specjalistów zaangażowanych w projekt, zapewnią cenny wkład w postaci opracowanych wskazówek, pozwalających na poprawę bezpieczeństwa w obrębie dróg transportowych.

Publikacje

  1. Herbuś K., Szewerda K., Świder, Virtual prototyping of the suspended monorail in the aspect of increasing the permissible travel speed in hard coal mines, Eksploatacja i Niezawodność 4, (2020) 610-619
  2. Szewerda K., Tokarczyk J., Bożek P., Michalak D., Drwięga A., Vibrations diagnostics and analysis in operator's and passenger cabins of a suspended monorail, Acta Montan. Slovaca 2, (2020) 150-158
  3. Turewicz A. Michalak D. Siegmund M., Wykonanie symulacji CFD rozkładu mieszaniny powietrza i metanu dla różnych warunków brzegowych, ITG KOMAG E/BUC-27138/OR1, (2020) 1-30
  4. Świder J.; Szewerda K.; Herbuś K.; Jura J., Testing the Impact of Braking Algorithm Parameters on Acceleration and Braking Distance for a Suspended Monorail with Regard to Acceptable Travel Speed in Hard Coal Mines, . Energies 14(21), (2021) 1-20
  5. Szelka M.; Szewerda K.; Michalak D.; Tokarczyk J., Odpylacz dyspersyjny OD-400, praca wewnętrzna E/BDO-23913, (2021) 1-18
  6. SZEWERDA K., TOKARCZYK J, ŚWIDER J., GRODZICKA A, Impact of suspension and route stabilization on dynamic parameters of self-driven mine suspended monorails, Eksploatacja i niezawodność 4, (2022) 617-628
  7. Sinka T., Tokarczyk J. , Analiza i obliczenia układów odprowadzenia ciepła z wymuszonym obiegiem powietrza, Praca włąsna ITG KOMAG BUW-29884/OR, (2022) 1-33


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.