Grant/Projek zakończony

Efektywne metody analitycznego i numerycznego wyznaczania ewolucji falowania morskiego

Kierownik projektu: Milena Matusik

Uniwersytet Gdański

Instytut Matematyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-06-13

Data zakończenia: 2023-02-20

Streszczenie projektu

1. Teoretyczne podstawy. Zagadnienie ewolucji fal morskich rozwiązuje się w obrazie transformaty Fouriera, wprowadzając szereg uproszczeń ułatwiających lepsze rozumienie fizyki zjawiska falowania morskiego kosztem matematycznej ścisłości rozwiązania zagadnienia. W ramach projektu zostanie podjęta próba ścisłego matematycznego rozwiązania tego zagadnienia.
2. Opracowanie metod. Zagadnienie będzie rozwiązane przy pomocy zaawansowanych metod numerycznych, opracowanych w Zakładzie Równań Różniczkowych UG.
3. Optymalizacja oprogramowania. Oprogramowanie zostanie opracowane w PRS, a jego optymalizacja zostanie przeprowadzona w CI TAKS PG. W pierwszym okresie realizacji projektu wykonane zostaną testy uruchomienia programów komputerowych opracowanych przez PRS.
4. Badanie zjawisk krytycznych z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi. Badania zjawisk krytycznych będzie ostatnim etapem projektu, którego celem jest opracowanie prawdopodobieństw wystąpienia stanów morza na Północnym Atlantyku.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.